Σημαντική ιστορία στους ώμους της η Αυλίδα από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια. Η Αυλίδα της Ιφιγένειας, του Αγαμέμνονα, της Άρτεμης, του Ευριπίδη και του Ομήρου. Με τα λιμάνια της αφετηρία για μυθικές εκστρατείες προς την Ανατολή, αλλά και πύλη επικοινωνίας του Ελλαδικού κόσμου με τη Μικρά Ασία.